Mele Kū Ha‘aheo e Ku‘u Hawai‘i

Na Hinaleimoana Wong-Kalu

The mana of mele is immeasurable. As our lāhui strives to empower ourselves, celebrate our patriots, and connect more strongly with one another around shared aloha ‘āina goals, we do so with the mana of mele. With the support and blessing of the haku mele of Mele Kū Ha‘aheo e Ku‘u Hawai‘i Hinaleimoana Wong-Kalu, we share this mele with ka poʻe i aloha i ka ʻāina. Her hope is that it might strengthen, connect, and inspire us as ka poʻe i aloha i ka ʻāina.

Kaiko’o ka moana kā i lana nei Hawai’i
Nāueue a hālulu ka honua a Haumea
Nākulukulu e ka lani ki’eki’e kau mai i luna
Auē ke aloha ‘ole a ka malihini

Hooho:

Kū ha’aheo e ku’u Hawai’i
Māmakakaua o ku’u ‘āina
‘O ke ehu kakahiaka o nā ‘ōiwi o Hawai’i nei
No ku’u lahui e hā’awi pau a i ola mau

Auhea wale ‘oukou pū’ali koa o Keawe
Me ko Kamalālāwalu la me Kākuhihewa
Alu mai pualu mai me ko Manokalanipō
Ka’i mai ana me nā kama a Kahelelani

E nāue imua e nā poki’i a e inu wai ‘awa’awa
E wiwo’ole a ho’okūpa’a ‘a’ohe hope e ho’i mai ai
A na’i wale nō kākou kaukoe mau i ke ala
Auē ke aloha ‘ole a ka malihini

E lei mau i lei mau kākou e nā mamo aloha
I lei wehi ‘a’ali’i wehi nani o ku’u ‘āina
Hoe a mau hoe a mau no ka pono sivila
A ho’iho’i hou ‘ia mai ke kū’oko’a

The earth of Haumea rumbles and shakes
The highest heavens shudder up above
The sea of Hawai’i surges in turmoil
Alas! Woeful indeed are the heartless foreigners

Chorus:

Stand tall my Hawai’i
Band of warriors of my land
The new dawn for our people of Hawai’i is upon us
For my nation I give my all so that our legacy lives on

Where are you soldiers of Keawe
Along with those of Maui and O’ahu
Unite, join together with those of Kaua’i
Marching alongside the descendants of Ni’ihau

Move forward young ones and drink of the bitter waters
Be fearless, steadfast for there is no turning back
Let’s press onward straight on the path of victory
Alas! Woeful are the heartless foreigners!

Be honored always oh beloved descendants of the land
Let us wear the honored ‘a’ali’i of our beloved land
Paddle on in our pursuit of civil justice
Until our dignity and independence is restored

Ka wehewehe ana a Hinaleimoana Wong-Kalu i ke mele o MELE KU HAAHEO E KUU HAWAII

Ua hatu ia teia wahi mele nei no na mamo aloha o keia pae aina o Hawaii ma ka la 25 Sepatemapa 2007 na Hinaleimoana Wong. He mele hoi teia nana no ka leo heahea me ka leo kaena aku i ka naau o kanaka, to katou poe aloha o ka pae aina matuahine nei. O ua mele nei e lohe ia ana nohoi ke kani kupinai o na leo o na koa o ka lahui e paitau ana no ka pono o to katou hooilina oia hoi o ta waiwai o to katou lawena a nohona Hawaii mai Hawaii a i Niihau. He nui ino nohoi na makahiti o ta hana ino ia ana mai o katou poe oiwi o Hawaii nei a ua pii nohoi ka wela o na kahito, na tupuna aloha o katou. O ta ehaeha ame ta ineina o ta poe ua hoohalike ia akula i to tela o tahonua nakulukulu a naueue, i ta moana tai nui, tai too nohoi. E ola pono hou ana to katou aina me to katou lahui aloha i na hana hootupaa o na hanauna hou, na mamo aloha aina. He alii ta aina, he tauwa ta kanaka, o tela ta haawina no kahito mai no. Ola.